Prof. Schindler erläutert in Bibliothek

Darius O. Schindler, urodzony w 1973 r. w Karlsruhe, z pochodzenia Ślązak, , po odbyciu służby wojskowej studiował prawo na Uniwersytecie Ruprechta Karlsa w Heidelbergu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także prawo europejskie na Niemieckim Uniwersytecie Nauk Administracyjnych (DHV) w Speyer. Jako absolwent International Business and Trade Program w Columbus School of Law w Waszyngtonie, zna również prawo amerykańskie.

Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Heidelbergu i był stypendystą Niemieckiej Fundacji Badawczej (DFG) w European Research Training Group „System Transformation and Legal Approximation in a Merging Europe“. Jego praca doktorska, której promotorem był Peter Hommelhoff, dotyczyła fuzji spółek giełdowych w Niemczech i w Polsce. W trakcie studiów doktoranckich przez cztery lata pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG we Frankfurcie nad Menem.

Od 2003 do 2019 roku pracował jako niezależny adwokat w Karlsruhe. Izba Adwokacka w Karlsruhe mianowała go adwokatem specjalistą w zakresie prawa handlowego i korporacyjnego (2007) oraz adwokatem specjalistą w zakresie prawa bankowego i rynków kapitałowych (2011). Obecnie kieruje Centrum Międzynarodowego Prawa Handlowego i Eksportowego (C|iT|EX). Prof. Schindler ma ponad 20-letnie doświadczenie w handlu międzynarodowym.

W 2010 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego przez Fundację Kraju Związkowego Badenii-Wirtembergii. Od 2012 r. jest profesorem prawa gospodarczego na Spółdzielczym Uniwersytecie Krajowym Badenii-Wirtembergii (DHBW) w Karlsruhe. Wykłada tam na kierunkach przedsiębiorczość, handel oraz podatki i rewizja finansowa. Jako doradca prawny uniwersytetu jest odpowiedzialny za obszary prawa i compliance.

Dariusz posługuje się biegle językiem angielskim i polskim. Zdał maturę z matematyki, chemii i religii (najlepszy w klasie) w Helmholtz-Gymnasium w Karlsruhe. Studiował w Konserwatorium w Badenii na kierunkach wiolonczela i kameralistyka (pod kierownictwem dr Clausa Canisiusa). Jego pasją jest Czarodziejski flet Mozarta i Suity angielskie Bacha.

Weekendy uwielbia spędzać w kuchni przy piecu gotując dla swojej rodziny lub tworząc z dziećmi światy z klocków Lego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie