Professor Dr. iur. Darius O. SCHINDLER

Rechtsanwalt (adwokat niemiecki)

Curriculum Vitae

Studia prawnicze na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, prawa europejskiego na Niemieckiej Wyższej Szkole Nauk Administracji w Speyer, oraz prawa międzynarodowego w Columbus School of Law, Waszyngton D.C.

Doktorant Instytutu Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Gospodarczego na Uniwersytecie w Heidelbergu. Równolegla działalność dla KPMG, Frankfurt nad Menem. Kolegium doktoranckie “Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie”. Praca doktorska z dziedziny prawnoporównawczej pod kierownictwem Petera Hommelhoffa.

Profesor prawa gospodarczego na DHBW Karlsruhe. Działalność dydaktyczna w szkołach wyższych oraz w ramach profesjonalnego kształcenia prawniczego, wykładowca licznych instytucji.

Kwalifikacja

Rechtsanwalt (2003)

Mediator (2009)

Certyfikowany adwokat-specjalista z zakresu prawa handlowego i prawa spółek (2007)

Certyfikowany adwokat-specjalista z zakresu prawa bankowego i rynków kapitałowych (2011)

Wykłady

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (DHBW)

Center for Advanced Studies (CAS)

Academy of administration and business (VWA)

Znajomości języka

Niemiecki (język ojczysty)

Polski (płynnie)

Angelski (płynnie)

Ekspertyza:

polsko-niemiecki handel i inwestycje

Spółki & udziałi

Prawo spółek (GbR, oHG, KG, GmbH & Co. KG, GmbHG, AG etc.)

Wspólniki (meeting of shareholders, shareholder resolutions, right to information, internal disputes between shareholders)

Joint-Venture

Prawo umów (contract of association, company agreement, LOI, voting agreements etc.)

Management

Rada Nadzorcza

Management

Compliance

D&O odpowiedzialność

Prawo umów (rules of procedure, management contract, etc.)

Investments & financing

Banking law

Business & corporate financing

Foreign Investments

Joint-Venture

Sale & Lease-Back

Handel międzynarodowy

Contract design

Dual-use items (Council Regulation (EC) No 428/2009)

Embargo

Export Compliance

Foreign trade legislation

Import Compliance

Inkaso i postępowanie egzekucyjne

Postępowania sądowe

Prof. Schindler jest dopuszczony do reprezentowania we wszystkich niemieckich sądów z wyjątkiem Sądu Najwyższym (BGH). On jest mediatorem i członkiem  Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej (DIS).

Ekspertyza:

Prawo karne

Prof. Schindler reprezentuje polskich klientów w postępowaniach karnych w Niemczech.